Notariusz we Włocławku KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA WIECZOREK-KULCZYCKA NOTARIUSZ

DO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. P.O.W. 9A/2 WE WŁOCŁAWKU ZAPRASZAMY W GODZINACH: poniedziałek 9:00 - 16:00 wtorek 10:00 - 17:00 środa 9:00 - 16:00 czwartek 9:00 - 16:00 piątek 9:00 - 16:00 (inne terminy po uzgodnieniu). Z Kancelarią możecie się Państwo skontaktować również telefonicznie (kom. 514 431 167) i drogą mailową (wieczorek.kulczycka@gmail.com lub aleksandra.wieczorek-kulczycka@gdin.pl).

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych: 1)sporządza akty notarialne; 1a)sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 1b)podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; 1c)podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej; 2)sporządza poświadczenia; 3)(uchylony) 4)spisuje protokoły; 5)sporządza protesty weksli i czeków; 6)przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 7)sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 8)sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 8a)składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej; 9)sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Oferta

DOJAZD DO KANCELARII

Wskazówki dojazdu: - kancelaria notarialna znajduje się przy ul. P.O.W. 9A w budynku z czerwonej cegły mieszczącym: sklep Italian Look, punkt Ubezpieczenia Warta oraz Studio Fryzjersko-Kosmetyczne d.k. Daniel Kryska; - lokal kancelarii notarialnej (nr 2) położony jest na I piętrze - wejście klatką schodową po lewej stronie; - dojazd do kancelarii notarialnej od Placu Wolności (budynek widoczny po lewej stronie przed skrzyżowaniem z ul. Reja) oraz od ul. Okrzei (budynek widoczny po prawej stronie za skrzyżowaniem z ul. Reja); - dostępny szereg miejsc parkingowych na ulicy.

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Adres
KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA WIECZOREK-KULCZYCKA NOTARIUSZ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9A lok. 2
87-800 Włocławek
E-mail
aleksandra.wieczorek-kulczycka@gdin.pl
Telefon
514431167